Цель и задачи

Мета та завдання организації.

1. Метою діяльності организації є сприяння формуванню правової держави шляхом громадського контролю за виконанням посадовими особами принципів демократії.

2. Организація ставить перед собою такі завдання:

а) громадський вплив на виконання депутатами передвиборчих програм;
б) громадський вплив на виконання чиновниками та посадовцями своїх публічних обіцянок;
в) методами, що не суперечать чинному законодавству, виявлення в діях посадових осіб ознак корупції, злочинних дій або ж бездіяльності;
г) методами, що не суперечать чинному законодавству, виявлення чиновників, що систематично зловживають перевищенням свого службового становища;
д) у встановленому законом порядку, надавати правоохоронним структурам інформацію про порушення законодавства чиновниками та посадовими особами;
е) вести серед населення правову просвітницьку роботу.

Для виконання завдань даного Статуту у порядку встановленому чинним законодавством, організація:
а) збирає та розповсюджує необхідну для діяльності інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;
б) сприяє в проведенні громадських обговорень та публічних слухань;
в) подає запити в органи влади та правоохоронні органи згідно Закону України «Про звернення громадян»;
г) бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації , та іншим способом , не забороненим чинним законодавством.
д) проводить масові заходи /збори , мітинги, демонстрації, тощо/;
з) співпрацює з державними органами та громадськими об’єднаннями.

Громада Фонтанки © 2014